Vanliga frågor om pooler.

Vad är det viktigaste att tänka på inför ett poolköp?

Att satsa på en pool och pooltyp med god kvalitet som i sin tur ger en lång livslängd. Poolens isolering är en viktig komponent för att hålla nere dina uppvärmningskostnader. Det är också viktigt att tänka på placeringen så att du får maximalt ut av poolens placering.

Varför ska man köpa pool hos Haddock Pool & Relax?

Vi anpassar poolen efter dig och din vision av din dröm. Vi jobbar enbart med välisolerade pooler anpassade för det svenska klimatet och gör alltid proffsiga installationer. Vi levererar offerter och byggnation på utlovade tider.

Vad kostar en pool?

Beror alldeles på dig och vilket utseende och vilka tillbehör du vill ha i din pool. Din smak gällande detaljer kanske skiljer sig från andra därför får du ett offertpris just för det som du vill ha i just din drömpool.

Hur länge håller en pool?

Våra isopooler har livslängd på ca 30år och Niveko minst 10år. Givetvis färlänger du din pools livlängd genom att underhålla och sköta din pool enligt skötselråden som vi erbjuder våra kunder.

Vad är bästa sättet att värma sin pool?

En fristående poolvärmepump är det bästa om du inte har möjligheten att koppla in en värmeväxlare till din bergvärmepump.

Vad är optimalt pH-värde och hur uppnår/bibehåller man det?

Optimalt pH-värde i din pool är 7,2-7,6 är kan justeras med medel för pH- och pH+. Enklast är dock att ha autodoseringsenheter som justerar ditt pH pch klorvärde automatiskt utan att du själv behöver kontrollmäta värdena.

Måste man ha klor i poolen?

- Ja, detta för att kloret är det som dödar bakterierna i din pool och utan det kommer ditt vatten snabbt att bli missfärgat av alger. Klor tillsätts antingen genom klorpuckar eller klor i flytande form alternativt genom en saltklorinator som tillverkar klor.

Hur sköter man sin pool?

En pool behöver klor för att hålla ditt vatten rent och fritt från bakterier. Detta kan tillsättas på flera sätt, exempelvis via klorpuckar, saltklorinator eller autodoseringsenheter. Med jämna mellanrum behöver filtret backspolas. Man behöver också hålla koll på sitt pH-värde och klorhalt och detta görs enklast med mätstickor eller annan mätutrustning. Som hjälp finns exempelvis autodoseringsenheter som övervakar poolens värde och automatiskt tillsätter det som behövs för att hålla värdena på rätt nivå.

Hur rengör man poolen på bästa sätt?

För att få upp så mycket smuts som möjligt som kanske alltid är så lätt att se med blotta ögat rekommenderar vi en poolrobot. Det är också viktigt att du regelbundet tömmer skimmerkorgen (korgen i breddavloppet). Skulle vattnet vara väldigt skitigt så kan du lägga i flockklor som får smutsen sjunka till botten där roboten gör resten.

Hur förbereder jag min pool inför vintern?

Handlar om att tömma/dränera rör och kopplingar som löper risk att frysa om de står med vatten. Innan du börjar med vinterstängningen, kontrollera poolen värden att de ligger på normal nivå. Poolen bör ha en temperatur på mellan 7-12 grader när vinterstängningen utförs.

Kostar det något att få en offert?

Nej vi erbjuder gärna en kostnadsfri offert utifrån dina behov. Gärna efter ett besök hos dig där vi får se lite vad dina planer är och komma med lite tips.

Hur förbereder jag min pool på våren?

Börja med att koppla in alla rör så att det ser ut som när du stängde ner inför vintern.

Vad är alkalinitet och hur får man koll på det?

Är ett värde för att möta vattnets stabilitet och ska ligga mellan 100-200 ppm. Om alkaliniteten är för låg så ändrar sig pH värdet upp och ner.

Vad kostar det att hålla sin pool uppvärmd?

Våra isloerade pooler håller ner uppvärmningskostnaden avsevärt men det är vilket typ av skydd du har som är det viktigaste.

Hur väljer jag rätt poolskydd?

Ett ordentligt poolskydd är viktigt av många anledningar. Då ca 75% av värmen från poolen stiger uppåt är det viktigt att ha skydd som håller kvar värmen i ditt vatten eller till och med värmer det. Andra faktorer som spelar in när du ska välja poolskydd är säkerheten, poolens placering och även din budget. Desto dyrare poolskydd desto säkrare samt mer isolerande. Vart du har tänkt att placera din pool är också en komponent som spelar in.

Hur underhåller man sin cirkulationspump?

Under säsong så kan korgen i pumpen behöva tömmas och detta görs i samband med backspolning.

Vad gör jag om vatten-nivån i min pool sjunker ovanligt snabbt?

Börja med att kontrollera så att du inte kan se att det inte är något läckage någonstans. Annars är det bara att fylla upp från vattenslangen.

Hur rengör jag smutsranden vid vattenlinjen på bästa sätt?

Det finns idag inget tillåtet medel för detta på svenska marknaden, men man kan med bra resultat använda ett så kallat Pool’Gom. Som alternativ till det kan man använda citronsyra.

Kan man köpa materialet och installera poolen själv?

Absolut! Vi erbjuder en komplett byggnadsmanual med montageanvisningar och finns behjälpliga för frågor under processen.

Hur fungerar en poolrobot?

Den flytande slangen kopplas in till den medföljande strömenheten och sedan släpps roboten ner på botten som går antingen till att filtret behöver tömmas eller tidscykeln tagit slut och plockar upp både små och större smutspartiklar.

Hur lång leveranstid är det på pooler?

Från färdig grop så kan poolen vara badklar inom ca 4-8 veckor beroende på modell.

Hur lång garantitid är det för pooler?

Vi har 10 års garanti på alla våra Niveko-pooler.

Får jag med skötselanvisningar?

Vi skickar alltid med anvisningar för poolvård, vårstart och vinterstängning på svenska samt manualer för din utrustning.

Ska jag ha salt eller klor i poolen?

Det är helt upp till dig! Rent generellt så kan man säga att salt är lite snällare mot hud och ögon men vill du ha en pool med klor så kan man tillsätta en UV-lampa som dödar det bunda kloret som skapar irritationen. Vill man ha en pool med salt så behöver man en saltklorinator som tillverkar klor av saltet. Saltnivån är ungefär som den i Östersjön.

Hur ofta behöver man underhålla filter?

Minst var 3e vecka eller när din nanometetern (visar trycket inne i filtret) på ditt filter har uppnått nivån för backspolning. Tiden mellan varje backspolning beror på hur mycket det badats i poolen som har en direkt koppling till hur mycket smuts som hamnar i vattnet.